Hội Thánh Tin Lành Vietnamese Evangelical Church

NORTH HOLLYWOOD


HỘI THÁNH ABOUT US


The Christian and Missionary AllianceHội Thánh chúng tôi thuộc Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam của Hội Phước Âm Liên Hiệp. Hội Phước Âm Liên Hiệp là một giáo phái Tin Lành đặt trọng tâm vào sự truyền bá Phúc Âm cho toàn thế giới. Chúng tôi hiệp một để biết và tôn cao Chúa Giê-xu, và để hoàn thành Ðại Mạng Lệnh của Ngài. Nếu quý vị đang tìm một Hội Thánh hay chỉ muốn tìm hiểu về Cơ Ðốc Giáo, chúng tôi kính mời quý vị xem qua trang nhà cùng những sinh hoạt và chương trình hiện có. Nơi đây, quý vị sẽ tìm thấy nhiều dịp tiện để lớn lên trong Chúa và phát triển những ân tứ Ngài đã ban cho quý vị. Chúng tôi cũng có ghi các chương trình hằng tuần và giờ nhóm. Hy vọng rằng quý vị sẽ liên lạc với chúng tôi bằng điện thơ, điện thoại, hoặc đến với chúng tôi trong một ngày gần đây. The Christian and Missionary AllianceWe are part of the Vietnamese District of the Christian and Missionary Alliance. The C&MA is an evangelical denomination with a major emphasis on world evangelism. We unite in an alliance to know and exalt Jesus Christ and to complete His Great Commission. If you are looking for a church or just looking for more information about Christianity, we invite you to browse our website and look through the events and programs available. You will find here many exciting opportunities to grow closer to God and to develop God's gifts in your life. We've also listed our weekly schedule and service times. Check us out online and we hope you will e-mail, call or visit us soon!

chương trình sắp đến UPCOMING EVENTS


LOẠT BÀI GIẢNG HIỆN TẠI CURRENT SERMON SERIES