The Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood

POETRY & LITERATUREView: 1498


Hồn Thơ Xướng Hoạ

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Vận, vần, niêm, ý quyện Hồn Thơ
Nắng sớm, sương khuya, dạ hững hờ
Lấp lánh ngàn sao gây cảm hứng,
Vi vu cành liễu ngỡ trong mơView: 1901


Vần Thơ Phục Sinh 2015

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Dư âm "Thương Khó" tràn về,
Cảm thương Cứu Chúa não nề tâm can,
Nhịp búa Đóng Đinh vọng vang,
Tay chân Đinh Đóng Chúa mang nhục hìnhView: 1906


Chùm Thơ Xuân Ất Mùi

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Ước mơ Quê-Hương được Thái-Hoà
Ta về Ta lại tắm ao Ta
Tin-Lành phổ cập hằng mơ ước
Đạo Chúa truyền thông khắp mọi nhàView: 2866


Khai Bút Đầu Xuân

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Đêm giao thừa, canh bánh chưng
Tưng tưng mùng một, đón mừng Xuân sang...
Đời chúc: Tài, Lộc, An Khang
Con Chúa câu chúc Bình An Thái HoàView: 2760


Đường Phước

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

CON bấy lâu theo lề thói đời,
ĐƯỜNG trần mê mảo tít mù khơi...
CHÂN thần chẳng biết, đời tối tăm
LÝ tánh đâu hay, Đạo sáng ngờiView: 2787


Thần Dược Thuần Tuý

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Thần Dược Chúa ban sẵn mỗi ngày
Thuộc linh thuộc thể thoả lòng thay
THỰC: Nghe, đọc, gẫm lời Kinh Thánh
Thở: Khẩn, nguyện, cầu mỗi phút giâyView: 2636


Xuân Cảm

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Đào Mai hàm tiếu báo Tân Xuân
Xuân đáo Xuân lai: Tạo Hoá vần
Xuân trước, toan quên Xuân sắp tới
Bốn Mùa mong ước mãi luôn tân!View: 2769


Xuân Vịnh

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Xuân vốn mùa xuân của đất trời
Ngọt, bùi, cay, đắng tự mình thôi!View: 2565


Chén Con Đầy Tràn

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Như người nữ bên giếng xưa
Những điều mình có vẫn chưa thoả lòng
Vẳng tiếng Chúa: "Điều con mong,
Đến giếng Ta múc, nước không thiếu nào,View: 2562


Vỡ Đất Mới

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Vỡ tấm gương soi chẳng lành
Vỡ duyên giai ngẫu chán cơm canh
Vỡ dây liên kết gia cang rốiView: 2531


Về Nguồn

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Vũ trụ chuyển xong, Hạ qua Thu lại,
Đông lạnh tàn, Xuân đến khác gì đâu?
Có khác chăng mây lượn đáp bên đầu!
Nhân sinh tợ bóng chim câu vụt khuất!View: 2502


Ước Vọng Người Chăn

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Thấp thoáng bên song lượn nắng hồng,
Xuân sang muôn vật thoả đợi trông,
Chăn bầy muôn hướng lòng nôn-nả
Nắng ấm Ca-li nhóm một nhà