The Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood

VƯỜN THƠ & BÀI VIẾTLượt xem: 5


Những Tấm Lòng Nhân Hậu 1

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Trước con cảm-tạ ơn Trời,
Sau con cảm-tạ những người thương con.
Vượt ngàn dặm, băng lối mòn,
Về đây tìm kiếm, giúp con học hành.Lượt xem: 2


Nhớ Bạn

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Chúng mình trang lứa với nhau,
Rồi đây luật Chúa trước sau về nhà,
Bạn vừa bỏ bạn hôm qua,
Thênh-thang Thiên-lộ chan hoà phước ân.Lượt xem: 2


Nhập Tịch Đời Đời

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Thu phuong vương nắng Xứ Thiên-thần,
Thường-trú nay thăng "Hiệp-Chủng Dân".
Khăn đóng, áo dài, khoe sắc thắm,
Đầm xoè, ba mảnh, đổi mầu tân.Lượt xem: 3


Nguồn Thơ Tiềm Ẩn

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Thanh thản hồn dâng vạn ý thơ,
Nguồn thơ tiềm ẩn tự bao giờ,
Vận vần niêm luật, khơi linh khúc,
Ngâm vịnh bình ca, hoạ tiếng tơ.Lượt xem: 1


Ngày Từ Phụ

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Hằng năm cứ đến ngày này,
Anh, tôi, Con Chúa xum vầy xướng ca.
Phước thay họp mặt chung nhà,
Phước thay "Từ-Phụ" món quà Thượng-thiênLượt xem: 2


Ngày Phước Hạnh

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Băm Bảy Năm rồi, quê người đăng đẵng,
Cuộc sống trần, mưa, nắng dãi-dầm sương,
Sáng hừng-đông, đã tất tả lên đường,
Về tổ-ấm, ánh thiều-dương hắt vội!Lượt xem: 0


Ngày Hiền Mẫu

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Hôm nay "Lễ Mẹ" lại về đây,
Ánh thái-dương soi rạng-rỡ ngày,
Phước hạnh tràn lòng con, cháu, chắt,
Phúc-âm thấm dạ thoả vui thay.Lượt xem: 0


Nam Giới Dặn Lòng

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Đại-Hội Nam-Giới Năm nay,
Anh em Bốn Biển Đông Tây hẹn về,
Đường xa đâu quản nhiêu khê,
Băm Lăm Năm lẻ thân lê xứ người.Lượt xem: 0


Mừng Xuân Mới

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Dân Chúa xum vầy đón Chúa Xuân,
Chúc nhau câu chúc đượm Thiên Ân.
Ba Ngôi tôn khín, lòng thanh thản,
Chín Trái Linh ban, dạ hỷ hân.Lượt xem: 3


Lời Nguyện Đêm Giáng Sinh

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Mùa Giáng-Sinh trở về trên đất lạ,
Con nhìn trời tìm lại ánh sao xưa,
Ánh sao xưa nhân-loại vẫn mong chờ,
Ánh sao ấy con bây giờ mơ lại.Lượt xem: 0


Lều Cỏ

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Túp lều mái cỏ vách đan thưa,
Có Chúa lẫn tôi ở vẫn vừa,
Chớ tưởng khó nghèo là khốn khổ!
Sang giàu ai kẻ sướng hơn chủa?Lượt xem: 0


Lẽ Đạo Duy Nhất

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Lẽ chánh từ trời đã triển-khai,
Đạo thành nhục-thể đã ban sai,
Duy-tâm, tầm Đạo, tầm Chân-lý,
Nhất đán, vạn niên sống với Ngài.