The Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood

POETRY & LITERATUREView: 2334


Bố Ơi!

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Vĩnh biệt bố yêu, tối bữa qua!
Cắn răng con hứa chẳng kêu la!!
Cầm lòng nào dám nghi ngờ Chúa!?
Con nhớ lời xưa Bố dặn mà.View: 93


Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 42

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

"Tứ Thập Nhị Niên", Hội Thánh Ta!
Quê Người Giáo Hạt cảm ơn Cha,
Tin Lành phổ cập, truyền thông khắp,
Con Chúa suy tôn khúc khải ca.View: 3


Có Những Bàn Chân

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Bàn chân Chúa bước yêu-thương,
Dẫn bao người tội về đường chánh minh,
Bước chân Chúa, bước đẹp xinh,
Bước chân Tuyên-Đạo, đậm tình quí cao.View: 2344


Chùm Thơ Đạo

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Chín chục xuân qua gẫm đã già
Chẳng còn bắt bướm, chẳng ham hoa
Tỳ tay ngẫm nghĩ vài câu phú
Tựa gối ngâm nga mấy vận hoàView: 2303


Chiếc Bình Đất

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Ngày kia vãng cảnh Thiên Đàng.
Chúa Trời nhìn xuống cõi phàm mông lung.
Nhác thấy chiếc bình đất nung.
Người qua kẻ lại, đá tung, lăn dài.View: 6


Cụ Chân Sinh Nguyễn Thiện Đạo

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Bốn Chín năm, đeo tội lỗi đầy,
Jê-sus tìm đến, cứu con nay!
Hạ mình nhận tội, Cha tha thứ,
Ngửa mặt cầu ơn, Chúa đổi thay!View: 2287


Câu Chuyện Một Đàn Chiên

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Băm Lăm Năm trước,
Đàn chiên Ngài, mắt lệ ướt thương đau
Dắt díu rủ nhau,
Rời quê Cha đâu phải miếng cơ cầuView: 2482


Cảm Tưởng Chết và Sống

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Chết như Cứu Chúa chết uy linh.
Chết bởi thương ta chịu khổ hình.
Sống cũ đinh trên thập giá rồi!
Sống nay là Chúa chẳng còn tôi.View: 65


Mão Triều Vinh Hiển

by: Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

MÃO đời Chúa đội quá chua cay!
GAI nhọn, giáo đâm, đinh đóng tay!
ĐAU đớn vì tôi thân chịu khổ!?
THƯƠNG người, gánh tội thế, ai hay!?