SERMONSJuly 26, 2015
Tình Yêu Thương Anh Em

July 19, 2015
Sống Đúng Mục Đích

July 12, 2015
Công Tác Của Đức Thánh Linh

June 21, 2015
Đức Tin Của Cha

June 14, 2015
Chúa hay Của

June 07, 2015
Lời Chúa

May 31, 2015
Nếp Sống Khôn Ngoan

May 24, 2015
Lòng Thương Xót và Nhân Từ

May 17, 2015
Lắng Nghe Tiếng Chúa

May 10, 2015
Dâng Điều Gì Cho Chúa

May 03, 2015
Trước Hết

May 03, 2015
Taming The Tongue

  • Listen
  • Listen: 50 Download: 31