SERMONSMay 03, 2015
Taming The Tongue

 • Listen
 • Listen: 51 Download: 31


 • April 26, 2015
  The LORD: My Generous Provider

 • Listen
 • Listen: 54 Download: 27


 • April 26, 2015
  Được Cứu Để Phục Vụ

  April 19, 2015
  Living in God's Presence

  April 19, 2015
  Cứu Chúa Cho Tội Nhân

  April 05, 2015
  Sứ Giả Phục Sinh

  April 03, 2015
  Vác Thập Tự Theo Chúa

  March 29, 2015
  Tấm Lòng Đón Vua

 • Listen
 • Listen: 49 Download: 22


 • March 22, 2015
  Lẽ Thật và Lừa Dối

  March 15, 2015
  Trên Hai Đỉnh Núi

  March 15, 2015
  On The Two Mountains