SERMONSMarch 01, 2015
Lập Một Bàn Thờ Cho Chúa

February 22, 2015
Y-sác

February 15, 2015
Đức Tin và Cầu Nguyện

February 08, 2015
Trong Tay Ngươi Cầm Vật Chi

February 01, 2015
Sống Trong Dư Dật Của Chúa

January 25, 2015
Nhân Chứng Của Lời

January 18, 2015
Ưu Tiên và Chọn Lựa

January 11, 2015
Lòng Nhân Từ Của Đức Giê-hô-va

January 04, 2015
Chương Trình Đầu Năm

December 28, 2014
Kẻ Chăn và Cứu Chúa

December 21, 2014
Ân Sủng Nhiệm Mầu

  • Listen
  • Listen: 20 Download: 23


  • December 07, 2014
    Dọn Đường Cho Chúa

  • Listen
  • Listen: 32 Download: 28