SERMONSNovember 30, 2014
Khi Giê-xu Qua

November 23, 2014
Một Cách Đền Ơn

 • Listen
 • Listen: 33 Download: 26


 • November 16, 2014
  Biết Ơn Chúa

 • Listen
 • Listen: 36 Download: 21


 • November 09, 2014
  Khi Nào Chúa Sẽ Hành Động

  October 12, 2014
  Đứng Lên Từ Thất Bại

  October 05, 2014
  Mắt Tôi Đã Thấy Ngài

 • Listen
 • Listen: 30 Download: 20


 • September 28, 2014
  Gây Dựng Giáo Sĩ Tương Lai

  September 21, 2014
  Tiếp Tục Cuộc Đua

  June 01, 2014
  Con Đường Phải Chọn

  May 25, 2014
  Người Sống Nhờ Gì

  May 25, 2014
  Người Sống Nhờ Gì

  May 18, 2014
  Dâng Hết Cho Ngài

 • Listen
 • Listen: 29 Download: 19