SERMONSMay 11, 2014
Những Lựa Chọn Quan Trọng

April 27, 2014
Đường Về Quê

April 20, 2014
PHỤC SINH: Tương Lai Của Chúng Ta

April 18, 2014
Tâm Tình Thương Khó

March 23, 2014
Tôi Hướng Về Chúa

 • Listen
 • Listen: 29 Download: 28


 • March 02, 2014
  Sức Mạnh Trong Nghịch Cảnh

  February 23, 2014
  Biết Chúa và Quen Chúa

 • Listen
 • Listen: 33 Download: 32


 • February 16, 2014
  Bởi Đức Tin

  February 09, 2014
  Gia Đình Theo Tâm Tình Đấng Christ

  February 02, 2014
  Con Đường May Mắn Phước Hạnh

  January 26, 2014
  Thần Dược Thuần Tuý

  January 19, 2014
  Lời Giao Ước Bền Chặt