SERMONSJanuary 12, 2014
Biến Đổi Tấm Lòng

January 05, 2014
Phước

December 29, 2013
Sự Cuối Cùng

December 22, 2013
Cội Nguồn Trông Cậy

December 15, 2013
Nguồn Bình An

December 08, 2013
Cội Nguồn Yêu Thương

December 01, 2013
Dự Phần Thương Khó Với Đấng Christ

November 24, 2013
Giữ Gìn Ơn Phước

November 17, 2013
Giữ Gìn Lẽ Sống

November 17, 2013
Giữ Gìn Lẽ Sống

November 10, 2013
Cảm Tạ Trong Nghịch Cảnh

November 03, 2013
Kinh Nghiệm Sống Theo Thánh Linh