SERMONSOctober 28, 2013
Giữ Gìn Lẽ Thật

October 20, 2013
Vui Mừng Trong Chúa

October 13, 2013
Giữ Gìn Lẽ Đạo

October 06, 2013
Những Điều Cần Có Cho Một Hội Thánh Mạnh Mẽ

September 29, 2013
Công Việc Của Lòng Thương Xót

September 22, 2013
Quyền Năng Trong Sự Sống Lại Của Chúa Giê-xu Christ

September 15, 2013
Một Hội Thánh Sống Mạnh

September 08, 2013
Con Đường Diệu Kỳ

August 25, 2013
Cây Xanh Giữa Sa Mạc

August 18, 2013
Sống Trong Sự Yên Nghĩ

August 04, 2013
Giữ Trọn Niềm Vui

July 21, 2013
Giữ Lời