SERMONSJuly 14, 2013
Thay Đổi Lạ Lùng

June 23, 2013
Lời Cha Dạy

June 16, 2013
Lòng Nhân Từ Bao La

June 09, 2013
Nguyên Tắc Bình An Của Đức Chúa Trời

June 02, 2013
Hiệp Nhất Trong Thân

May 26, 2013
Thay Thái Độ, Đổi Cuộc Đời

May 19, 2013
Đức Tin Để Đi Theo Chúa Giê-xu

May 05, 2013
Niềm Tin Xác Thực

April 28, 2013
Những Điều Chúng Ta Biết

April 21, 2013
Hành Trình Theo Chúa

  • Listen
  • Listen: 23 Download: 15


  • March 31, 2013
    Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta