SERMONSMay 28, 2017
The Fifth Offense

 • Listen
 • Listen: 29 Download: 2


 • May 21, 2017
  Đẹp hay Độc

  May 07, 2017
  CHÍNH TRỊ hay CHÍNH TRỰC (P.2)

  April 30, 2017
  CHÍNH TRỊ hay CHÍNH TRỰC

  April 23, 2017
  Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

  April 14, 2017
  Gô-Gô-Tha

  March 26, 2017
  Người Bạn giữa Hoạn Nạn

  March 19, 2017
  Giải Cứu Giữa Gian Nguy

  March 12, 2017
  Sau Chiến Thắng

  March 05, 2017
  Đắc Thắng Kẻ Khổng Lồ (P. 2)

  February 26, 2017
  Đắc Thắng Kẻ Khổng Lồ