SERMONSDecember 18, 2016
The Culmination of Discontent

December 18, 2016
Sẵn Sàng Đón Chúa

December 11, 2016
Người Được Chúa Dùng

December 04, 2016
Đưa Chúa Vào Đời

December 04, 2016
The Reign of King Jesus

November 27, 2016
Humbled by Creation's Declaration

 • Listen
 • Listen: 52 Download: 0


 • November 27, 2016
  Biết Ơn Chúa: HÃY THUẬT LẠI

  November 13, 2016
  Biết Ơn Chúa: HÃY TẬN HIẾN

  November 06, 2016
  Biết Ơn Chúa: HÃY TÔN NGỢI

  October 23, 2016
  Chuẩn Bị Tương Lai

  October 23, 2016
  Hope in God, not in Humanity

  October 16, 2016
  Paul's Joy and Crown