SERMONSAugust 21, 2016
TÍCH CỰC DÂNG HIẾN

August 14, 2016
Only God Can Forgive Sins

 • Listen
 • Listen: 28 Download: 2


 • August 14, 2016
  Trở Nên Thánh Khiết

  August 07, 2016
  Tứ Diện Tin Lành - Vua Hồi Lai

  August 07, 2016
  Jesus Christ the Righteous One

 • Listen
 • Listen: 123 Download: 1


 • July 31, 2016
  Đừng Sợ

  July 24, 2016
  Đức Tin Sống Động

  July 17, 2016
  Truyền Đạt Ngọn Lửa ĐỨC TIN

  July 17, 2016
  Becoming a person God wants you to be

  July 10, 2016
  The POWER of the Christ

 • Listen
 • Listen: 31 Download: 2


 • July 10, 2016
  Người Quản Lý

  June 26, 2016
  The Authority of the Christ

 • Listen
 • Listen: 28 Download: 2