GIẢNG LUẬN05/08/2016
An-ne: Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

05/08/2016
"JESUS WOULD GO" - 4 MARKS OF THE MASTER EVANGELIST

 • Nghe
 • Nghe: 40   Lưu: 38


 • 05/01/2016
  The Gospel of GOD

 • Nghe
 • Nghe: 42   Lưu: 33


 • 05/01/2016
  TRỞ VỀ

 • Nghe
 • Nghe: 25   Lưu: 28


 • 04/24/2016
  Cuộc Giải Cứu VĨ ĐẠI

  04/24/2016
  The Testimony of the Blessed Man

 • Nghe
 • Nghe: 42   Lưu: 38


 • 04/17/2016
  Nếu Chúa Khứng

  04/17/2016
  The Essence of Believing (Part 2)

 • Nghe
 • Nghe: 35   Lưu: 30


 • 04/10/2016
  Tiếng Chúa Gọi

  04/03/2016
  8 Privileges for Gospel Believing People (Part 2)

  03/27/2016
  Cùng Đích của Biến Cố PHỤC SINH

  03/25/2016
  CHÚA CHỊU CHẾT VÌ AI?