GIẢNG LUẬN07/26/2015
Tình Yêu Thương Anh Em

07/19/2015
Sống Đúng Mục Đích

07/12/2015
Công Tác Của Đức Thánh Linh

06/21/2015
Đức Tin Của Cha

06/14/2015
Chúa hay Của

06/07/2015
Lời Chúa

05/31/2015
Nếp Sống Khôn Ngoan

05/24/2015
Lòng Thương Xót và Nhân Từ

05/17/2015
Lắng Nghe Tiếng Chúa

05/10/2015
Dâng Điều Gì Cho Chúa

05/03/2015
Trước Hết

05/03/2015
Taming The Tongue

  • Nghe
  • Nghe: 50   Lưu: 31