GIẢNG LUẬN04/26/2015
The LORD: My Generous Provider

 • Nghe
 • Nghe: 52   Lưu: 27


 • 04/26/2015
  Được Cứu Để Phục Vụ

  04/19/2015
  Living in God's Presence

  04/19/2015
  Cứu Chúa Cho Tội Nhân

  04/05/2015
  Sứ Giả Phục Sinh

  04/03/2015
  Vác Thập Tự Theo Chúa

  03/29/2015
  Tấm Lòng Đón Vua

 • Nghe
 • Nghe: 47   Lưu: 22


 • 03/22/2015
  Lẽ Thật và Lừa Dối

  03/15/2015
  Trên Hai Đỉnh Núi

  03/15/2015
  On The Two Mountains

  03/08/2015
  Ta Ở Cùng Ngươi