GIẢNG LUẬN03/01/2015
Lập Một Bàn Thờ Cho Chúa

02/22/2015
Y-sác

02/15/2015
Đức Tin và Cầu Nguyện

02/08/2015
Trong Tay Ngươi Cầm Vật Chi

02/01/2015
Sống Trong Dư Dật Của Chúa

01/25/2015
Nhân Chứng Của Lời

01/18/2015
Ưu Tiên và Chọn Lựa

01/11/2015
Lòng Nhân Từ Của Đức Giê-hô-va

01/04/2015
Chương Trình Đầu Năm

12/28/2014
Kẻ Chăn và Cứu Chúa

12/21/2014
Ân Sủng Nhiệm Mầu

  • Nghe
  • Nghe: 20   Lưu: 23


  • 12/07/2014
    Dọn Đường Cho Chúa

  • Nghe
  • Nghe: 32   Lưu: 28