GIẢNG LUẬN11/30/2014
Khi Giê-xu Qua

11/23/2014
Một Cách Đền Ơn

 • Nghe
 • Nghe: 33   Lưu: 26


 • 11/16/2014
  Biết Ơn Chúa

 • Nghe
 • Nghe: 36   Lưu: 21


 • 11/09/2014
  Khi Nào Chúa Sẽ Hành Động

  10/12/2014
  Đứng Lên Từ Thất Bại

  10/05/2014
  Mắt Tôi Đã Thấy Ngài

 • Nghe
 • Nghe: 30   Lưu: 20


 • 09/28/2014
  Gây Dựng Giáo Sĩ Tương Lai

  09/21/2014
  Tiếp Tục Cuộc Đua

  06/01/2014
  Con Đường Phải Chọn

  05/25/2014
  Người Sống Nhờ Gì

  05/25/2014
  Người Sống Nhờ Gì

  05/18/2014
  Dâng Hết Cho Ngài

 • Nghe
 • Nghe: 29   Lưu: 19