GIẢNG LUẬN05/11/2014
Những Lựa Chọn Quan Trọng

04/27/2014
Đường Về Quê

04/20/2014
PHỤC SINH: Tương Lai Của Chúng Ta

04/18/2014
Tâm Tình Thương Khó

03/23/2014
Tôi Hướng Về Chúa

 • Nghe
 • Nghe: 29   Lưu: 28


 • 03/02/2014
  Sức Mạnh Trong Nghịch Cảnh

  02/23/2014
  Biết Chúa và Quen Chúa

 • Nghe
 • Nghe: 33   Lưu: 32


 • 02/16/2014
  Bởi Đức Tin

  02/09/2014
  Gia Đình Theo Tâm Tình Đấng Christ

  02/02/2014
  Con Đường May Mắn Phước Hạnh

  01/26/2014
  Thần Dược Thuần Tuý

  01/19/2014
  Lời Giao Ước Bền Chặt