GIẢNG LUẬN10/28/2013
Giữ Gìn Lẽ Thật

10/20/2013
Vui Mừng Trong Chúa

10/13/2013
Giữ Gìn Lẽ Đạo

10/06/2013
Những Điều Cần Có Cho Một Hội Thánh Mạnh Mẽ

09/29/2013
Công Việc Của Lòng Thương Xót

09/22/2013
Quyền Năng Trong Sự Sống Lại Của Chúa Giê-xu Christ

09/15/2013
Một Hội Thánh Sống Mạnh

09/08/2013
Con Đường Diệu Kỳ

08/25/2013
Cây Xanh Giữa Sa Mạc

08/18/2013
Sống Trong Sự Yên Nghĩ

08/04/2013
Giữ Trọn Niềm Vui

07/21/2013
Giữ Lời