GIẢNG LUẬN05/28/2017
The Fifth Offense

 • Nghe
 • Nghe: 29   Lưu: 2


 • 05/21/2017
  Đẹp hay Độc

  05/07/2017
  CHÍNH TRỊ hay CHÍNH TRỰC (P.2)

  04/30/2017
  CHÍNH TRỊ hay CHÍNH TRỰC

  04/23/2017
  Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

  04/14/2017
  Gô-Gô-Tha

  03/26/2017
  Người Bạn giữa Hoạn Nạn

  03/19/2017
  Giải Cứu Giữa Gian Nguy

  03/12/2017
  Sau Chiến Thắng

  03/05/2017
  Đắc Thắng Kẻ Khổng Lồ (P. 2)

  02/26/2017
  Đắc Thắng Kẻ Khổng Lồ