GIẢNG LUẬN12/18/2016
The Culmination of Discontent

12/18/2016
Sẵn Sàng Đón Chúa

12/11/2016
Người Được Chúa Dùng

12/04/2016
Đưa Chúa Vào Đời

12/04/2016
The Reign of King Jesus

11/27/2016
Humbled by Creation's Declaration

 • Nghe
 • Nghe: 52   Lưu: 0


 • 11/27/2016
  Biết Ơn Chúa: HÃY THUẬT LẠI

  11/13/2016
  Biết Ơn Chúa: HÃY TẬN HIẾN

  11/06/2016
  Biết Ơn Chúa: HÃY TÔN NGỢI

  10/23/2016
  Chuẩn Bị Tương Lai

  10/23/2016
  Hope in God, not in Humanity

  10/16/2016
  Paul's Joy and Crown