GIẢNG LUẬN06/19/2016
Niềm Vui Trong Chúa

06/19/2016
Worship the King

06/12/2016
The Need to Lead

06/12/2016
Chịu Khổ Vì Chúa

06/05/2016
The Teaching of the Blessed Man

 • Nghe
 • Nghe: 38   Lưu: 35


 • 06/05/2016
  Hành Trình Của Đức Tin Sống Động

  05/29/2016
  Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?

  05/22/2016
  Khám Phá Quyền Năng Chúa

  05/22/2016
  True Worship

 • Nghe
 • Nghe: 31   Lưu: 26


 • 05/15/2016
  Unlocking the Power of God

  05/15/2016
  Đức Thánh Linh Giáng Lâm

  05/08/2016
  An-ne: Lời Cầu Nguyện Được Nhậm