The Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood

SERMONSJanuary 07, 2018
Tổng Kết Thuộc Linh

September 25, 2016
Nhà Thiêng Liêng

July 31, 2016
Đừng Sợ

May 01, 2016
TRỞ VỀ
Sermon Thumbnail

 • Listen
 • Listen: 25 Download: 28


 • February 07, 2016
  Tiến Vào Đất Hứa

  November 01, 2015
  Tạ Ơn Chúa Về Dân Do Thái

  June 07, 2015
  Lời Chúa

  May 03, 2015
  Trước Hết

  March 01, 2015
  Lập Một Bàn Thờ Cho Chúa

  January 04, 2015
  Chương Trình Đầu Năm

  March 02, 2014
  Sức Mạnh Trong Nghịch Cảnh

  January 05, 2014
  Phước