The Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood

GIẢNG LUẬNDecember 10, 2017
Bình An Trọn Vẹn

December 18, 2016
Sẵn Sàng Đón Chúa

August 21, 2016
TÍCH CỰC DÂNG HIẾN

January 03, 2016
Tín Hữu của Một Hội Thánh Mạnh Mẽ

November 29, 2015
Hãy Tắm Thì Được Sạch

April 03, 2015
Vác Thập Tự Theo Chúa

February 08, 2015
Trong Tay Ngươi Cầm Vật Chi

September 28, 2014
Gây Dựng Giáo Sĩ Tương Lai