SERMONSDecember 24, 2017
Tặng Phẩm Vô Giá

October 02, 2016
True Worship

October 02, 2016
Sự Thờ Phượng Phải Lẽ

July 31, 2016
Đừng Sợ

May 22, 2016
Khám Phá Quyền Năng Chúa

May 15, 2016
Unlocking the Power of God

March 02, 2014
Sức Mạnh Trong Nghịch Cảnh

December 15, 2013
Nguồn Bình An

March 24, 2013
Có Con Đây