GIẢNG LUẬN10/23/2016
Hope in God, not in Humanity

09/25/2016
Trust In The LORD

 • Nghe
 • Nghe: 34   Lưu: 1


 • 09/11/2016
  IN GOD WE TRUST

 • Nghe
 • Nghe: 62   Lưu: 1


 • 08/14/2016
  Only God Can Forgive Sins

 • Nghe
 • Nghe: 29   Lưu: 2


 • 05/22/2016
  Khám Phá Quyền Năng Chúa

  05/15/2016
  Unlocking the Power of God

  05/01/2016
  The Gospel of GOD

 • Nghe
 • Nghe: 41   Lưu: 33


 • 04/24/2016
  The Testimony of the Blessed Man

 • Nghe
 • Nghe: 41   Lưu: 38


 • 11/15/2015
  The Goodness of God

  11/15/2015
  Lòng Nhân Từ Của Thiên Chúa

  08/09/2015
  A Heart For God's Word

 • Nghe
 • Nghe: 52   Lưu: 27


 • 06/07/2015
  Lời Chúa