SERMONSDecember 17, 2017
Niềm Vui Lớn

April 14, 2017
Gô-Gô-Tha

December 24, 2016
TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN

December 18, 2016
Sẵn Sàng Đón Chúa

December 04, 2016
Đưa Chúa Vào Đời

September 18, 2016
Sống Cẩn Trọng

July 10, 2016
Người Quản Lý

June 05, 2016
Hành Trình Của Đức Tin Sống Động

May 01, 2016
TRỞ VỀ

 • Listen
 • Listen: 25 Download: 28


 • March 25, 2016
  CHÚA CHỊU CHẾT VÌ AI?

  December 27, 2015
  Bài Ca Nước Trời

 • Listen
 • Listen: 37 Download: 23


 • April 03, 2015
  Vác Thập Tự Theo Chúa