GIẢNG LUẬN12/17/2017
Niềm Vui Lớn

04/14/2017
Gô-Gô-Tha

12/24/2016
TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN

12/18/2016
Sẵn Sàng Đón Chúa

12/04/2016
Đưa Chúa Vào Đời

09/18/2016
Sống Cẩn Trọng

07/10/2016
Người Quản Lý

06/05/2016
Hành Trình Của Đức Tin Sống Động

05/01/2016
TRỞ VỀ

 • Nghe
 • Nghe: 25   Lưu: 28


 • 03/25/2016
  CHÚA CHỊU CHẾT VÌ AI?

  12/27/2015
  Bài Ca Nước Trời

 • Nghe
 • Nghe: 37   Lưu: 23


 • 04/03/2015
  Vác Thập Tự Theo Chúa