SERMONSJanuary 28, 2018
MẠNG LỆNH LỚN hay SỰ LƠ ĐỄNH LỚN?

December 31, 2017
Tính Sổ Cuối Năm

December 03, 2017
Gia Phổ của Hy Vọng

January 08, 2017
Đấng Christ và Hội Thánh

December 11, 2016
Người Được Chúa Dùng

August 07, 2016
Tứ Diện Tin Lành - Vua Hồi Lai

April 17, 2016
Nếu Chúa Khứng

April 10, 2016
Tiếng Chúa Gọi

February 21, 2016
Love Beyond the Limits

January 03, 2016
Tín Hữu của Một Hội Thánh Mạnh Mẽ

December 13, 2015
O Come, Let Us Adore Him

October 04, 2015
Following God All The Way