SERMONSMay 28, 2017
The Fifth Offense

 • Listen
 • Listen: 31 Download: 2


 • November 27, 2016
  Biết Ơn Chúa: HÃY THUẬT LẠI

  November 13, 2016
  Biết Ơn Chúa: HÃY TẬN HIẾN

  October 09, 2016
  A Savoir for sinners

 • Listen
 • Listen: 36 Download: 2


 • August 14, 2016
  Only God Can Forgive Sins

 • Listen
 • Listen: 29 Download: 2


 • July 10, 2016
  The POWER of the Christ

 • Listen
 • Listen: 31 Download: 2


 • June 26, 2016
  The Authority of the Christ

 • Listen
 • Listen: 29 Download: 2


 • May 01, 2016
  The Gospel of GOD

 • Listen
 • Listen: 41 Download: 33


 • March 20, 2016
  Nghênh Đón Vua

 • Listen
 • Listen: 32 Download: 24


 • March 13, 2016
  The Baptism of the CHRIST

 • Listen
 • Listen: 36 Download: 22


 • February 28, 2016
  The Beginning of the Gospel of Jesus Christ, Son of God

 • Listen
 • Listen: 37 Download: 29


 • February 14, 2016
  Redeem and Useful for Service

 • Listen
 • Listen: 53 Download: 24