GIẢNG LUẬN01/28/2018
MẠNG LỆNH LỚN hay SỰ LƠ ĐỄNH LỚN?

12/31/2017
Tính Sổ Cuối Năm

01/08/2017
Đấng Christ và Hội Thánh

12/11/2016
Người Được Chúa Dùng

08/07/2016
Tứ Diện Tin Lành - Vua Hồi Lai

04/17/2016
Nếu Chúa Khứng

04/10/2016
Tiếng Chúa Gọi

02/21/2016
Love Beyond the Limits

01/03/2016
Tín Hữu của Một Hội Thánh Mạnh Mẽ

12/13/2015
O Come, Let Us Adore Him

10/04/2015
Following God All The Way

08/09/2015
A Heart For God's Word

  • Nghe
  • Nghe: 53   Lưu: 27