GIẢNG LUẬN11/27/2016
Biết Ơn Chúa: HÃY THUẬT LẠI

11/13/2016
Biết Ơn Chúa: HÃY TẬN HIẾN

11/06/2016
Biết Ơn Chúa: HÃY TÔN NGỢI

11/22/2015
Tạ Ơn Chúa Nhân Từ

11/08/2015
Quyết Định Của Lòng Biết Ơn

11/08/2015
The Decision of a ThankfulThankful Heart

11/01/2015
Tạ Ơn Chúa Về Dân Do Thái

11/10/2013
Cảm Tạ Trong Nghịch Cảnh

  • Nghe
  • Nghe: 38   Lưu: 18